Gatanje po stvarima

Gatanje po stvarima
Ogledalo, ZMK-594

U magijskoj praksi koja je direktno ili indirektno sastavni dio mnogih narodnih običaja i obrednih postupaka, važno mjesto, između ostalog, zauzimaju stvari ili predmeti. Tako se raznim predmetima unutar tradicijske kulture često pridavala obrambena ili zaštitna moć, a ovisno o njihovim svojstvima i osobinama te čovjekovom utjecaju ili korištenju udomaćila su se i brojna narodna vjerovanja koja predmete uzimaju i kao alate predskazanja. Time je vjerovanje o magiji predmeta preduvjet proricanju ili gatanju, a predmeti koji su prema narodnim vjerovanjima u tradicijskim Konavlima znakovito služili za nagovještaj budućih događanja redom pripadaju svakodnevnom kućnom i gospodarskom inventaru.

Gatanje po stvarima, jednako kao i ostala gatanja prema drugim parametrima, velikim se dijelom bave zlokobnim temama poput smrti, bolesti ili kakvih drugih nevolja koje uvelike utječu i donose velike promjene u osobnom i obiteljskom život. Nastojeći ih učiniti predvidivim, ondašnji ljudi su ih prepoznavali u mnoštvu predznaka. Tako se vjerovalo da određeni znaci uz prvi smrtni slučaj u istoj zajednici može najaviti još jedan gubitak, odnosno zabilježeno je da ako škripi odar mrtvački, brzo će opet neko umrijeti iz one kuće.

Gatanje po stvarima

Jednako tako znakovi nastupajuće smrti prisutni su u pučkom vjerovanju koje kaže ako ogledalo pukne, neko će iz kuće umrijeti te drugom ako se izvrne trempija, sluti se mrtvac, čija su tumačenja ovisila o već ustanovljenoj simbolici predmeta unutar kulture tadašnjeg društva. Tako je ogledalo, odnosno njegova reflektirajuća površina simbolizirala krhku granicu između onostranog i ovostranog, pa ne čudi da je iskrivljena slika kao rezultat razbijenog ogledala nosila negativnu konotaciju. Trempija je kao dio inventara ognjišta, simboličkog i stvarnog središnjeg mjesta obiteljskog kulta, u svojoj izvrnutosti označavala izvrtanje obiteljskog reda predskazanjem smrti. Uz ognjište su vezana i druga predviđanja obiteljskog predznaka, od kojih ističemo ako se vrte komostre prazne, bit će skandala među kućnom čeljadi.

Shodno tome, razbijeni, proliveni, oštećeni, okrhnuti ili izokrenuti predmeti kao izvanredne pojave redovno su bili tema praznovjerja i predskazanja poput vjerovanja ako pukne tup, nešto će se zla dogodit ili ako pukne obruč na bačvi, gdje stoji ulje ili rakija, bit će nesreće; ako je kod vina, sreća. Tako se vjerovalo da i ako pukne prsten vjenčani, muž i žena će se rastavit, ili će ih smrt ili što drugo. 

Ponekad predskazanje sadrži i preporuku ponašanja poput ako je što okrnuto u kući, ne valja držati, jer će se dogodit skando u kući ili sadrži način suprotstavljanja kao kod ako se što naopako obuče nehotice, ne mogu naudit vještice ili čak poništenja ishoda predskazanja kroz postupke obrambene magije, kao na primjer: ako iskre puno skaču iz ognja, namjeravaju vragovi nešto učinit onoj kući; za to valja bacit pregršt soli, jer se tijem vragovima zaspu oči. Sol je inače vrlo rašireno apotropejsko sredstvo mineralnog podrijetla, dragocjen sastojak kojim su se tjerali zli duhovi i kojim se odvijao obred čišćenja, a ujedno je bila i skupocjen proizvod, pa ne čudi sljedeće vjerovanje: ako se so prospe, bit će nesreća.

Gatanje po stvarima
trempija, ZMK-538

Također, važnije apotropejsko i magijsko sredstvo svakako je vatra, kao oganj ili svjetlost, odnosno svijeća, luč uz koju su vezana brojna gatanja, od gatanja o vremenskoj prognozi: ako oganj puva, bit će bure; ako pišti, sreća je do onih zlokobnijih: ako se oganj podavi s vodom, smiču se ljudi iz kuće ili ako se svijeća iznenada utrne, manjka duši od pregatorija nešto, a duše od pregatorija pate i ako se prolije svijeća od ulja.

Mnoštvo znakova koje su naši preci vidjeli u predmetima i s njima povezanim pojavama oko sebe, a kojih smo dio naveli u ovom prikazu, odraz su tadašnjeg svjetonazora koji je uz kršćanske predodžbe velikim dijelom još uvijek baštinio i drevne magijske predodžbe. Iako ih danas nazivamo praznovjerjima, ova predskazanja čine dio bogatog konavoskog nematerijalnog nasljeđa koje se primjetno, ali doduše nesvjesno, koristi i u današnjem vremenu. O njihovoj istinitosti možete presuditi u trenutku čitanja ovog teksta, stoga obratite pažnju na zvukove oko sebe jer ako zvono zvoni, a nešto se u to vrijeme pripovijeda, onda je to istina: eto zvoni, Bog istina.