Razvijeni sustav kolnih cesta jedan je od zaštitih znakova Rimskog Carstva. Cestovna infrastruktura imala je izrazitu vojnu, gospodarsku i političku namjenu, a njena uloga u romanizaciji pokorenih krajeva bila je presudna za uspostavu jake rimske države. Osim što su bile dobro projektirane, rimske ceste bile su izdržljive i korisne. U idealnim uvjetima, gdje je to […]

Pročitaj više

Početkom šezdesetih godina počinje sve veća pojava kombinata, a tako se i devet konavoskih zadruga udružuje u KO Agrum. Izvan ovog sustava ostale su samo cavtatska zadruga Sloga i čilipska zadruga Crvena zvijezda. Kako bi opstale na tržištu, tako se ove dvije zadruge fuziraju 1964. godine u Poljoprivrednu zadrugu Frano Supilo. Gradnja zračne luke, dalmatinske […]

Pročitaj više

Sklapanje braka unutar tradicijskih zajednica osim obredom svadbe moglo se izvršiti i različitim vrstama otmica djevojke. Otmice mogu biti fingirane, odnosno obostrano ili djelomično dogovorene, ili prave, nasilne otmice, a podrazumijevaju čin dovođenja djevojke u kuću otmičara u tajnosti. Kao prežitak slavenskog nasljeđa običaj otmice djevojke bilježimo i u Konavlima. Iako su evidentirane nedobrovoljne, nasilne otmice […]

Pročitaj više

Područje na kojem su se smjestile Konavle nalazi se na kontaktu geotektonskih cjelina Dinarika i Adriatika, što za posljedicu ima postojanje velikog broja speleoloških objekata. Konavle se pružaju dinarskim smjerom 35 km, od sjeverozapada prema jugoistoku s najvećom širinom od 12 km. Ukupna površina prostora iznosi 209,15 km2. Do sada je u Konavlima istraženo svega […]

Pročitaj više

Najstarije poznato žensko oglavlje u Konavlima je hondelj, starinsko pokrivalo koje stilski pripada gotičkim oglavljima s rogom preko kojeg se polaže pokrivača. Oglavlja u obliku roga spominju se već u 14. stoljeću kada Dubrovačka Republika odredbama zabranjuje njihovo nošenje, no unatoč tome konavoski se hondelj u upotrebi zadržao sve do kraja 19. stoljeća. Kao složeno žensko […]

Pročitaj više