Unutar Muzeja i biblioteke Baltazara Bogišića u Cavtatu među bogatom i raznovrsnom kulturno-povijesnom građom nalazi se i mala, ali izuzetno vrijedna zbirka etnografskih predmeta koje je Bogišić sustavno i planski, samostalno ili preko suradnika sakupljao. Kao znanstvenik i pravnik, čiji je interes bio usmjeren na običajno pravo nužno povezano s društvenim životom i odnosima unutar […]

Pročitaj više

Razvijeni sustav kolnih cesta jedan je od zaštitih znakova Rimskog Carstva. Cestovna infrastruktura imala je izrazitu vojnu, gospodarsku i političku namjenu, a njena uloga u romanizaciji pokorenih krajeva bila je presudna za uspostavu jake rimske države. Osim što su bile dobro projektirane, rimske ceste bile su izdržljive i korisne. U idealnim uvjetima, gdje je to […]

Pročitaj više

U bogatstvu prirode koja nas okružuje, boje nas uvijek iznova oduševljavaju. Čudo kojim iz proljetnih zelenih biljaka izlaze sve ostale boje cvijeća i plodova da bi opet u zimu sve te boje umrle u smeđoj i sivoj, mjesto je gdje se okupljaju i znanost i umjetnost, odnosno svaka ljudska znatiželja. Neke se od tih boja […]

Pročitaj više

Početkom šezdesetih godina počinje sve veća pojava kombinata, a tako se i devet konavoskih zadruga udružuje u KO Agrum. Izvan ovog sustava ostale su samo cavtatska zadruga Sloga i čilipska zadruga Crvena zvijezda. Kako bi opstale na tržištu, tako se ove dvije zadruge fuziraju 1964. godine u Poljoprivrednu zadrugu Frano Supilo. Gradnja zračne luke, dalmatinske […]

Pročitaj više

Sklapanje braka unutar tradicijskih zajednica osim obredom svadbe moglo se izvršiti i različitim vrstama otmica djevojke. Otmice mogu biti fingirane, odnosno obostrano ili djelomično dogovorene, ili prave, nasilne otmice, a podrazumijevaju čin dovođenja djevojke u kuću otmičara u tajnosti. Kao prežitak slavenskog nasljeđa običaj otmice djevojke bilježimo i u Konavlima. Iako su evidentirane nedobrovoljne, nasilne otmice […]

Pročitaj više