Veći interes za proučavanjem i prikupljanjem etnološke i folklorističke građe u Hrvatskoj obilježio je posljednju trećinu 19. stoljeća kao i prva desetljeća 20. stoljeća. Tada su brojni samouki i školovani istraživači narodne kulture intenzivno radili na prikupljanju, objavljivanju i prezentiranju građe tradicijske kulture, a takav interes i angažman bilježimo i na dubrovačkom području. Trend je […]

Pročitaj više