Benedikt Kotrulj napisao je u Umijeću trgovanja da Kuća koja ne smrdi trgovinom mora propasti. Ovaj pogled na trgovinu bio je nužan u većini dalmatinskih gradova srednjega vijeka jer mali agrarni posjedi nisu mogli osigurati sigurnu egzistenciju gradskog stanovništva. Drugim riječima, dalmatinski gradovi morali su imati jak sloj trgovaca koji su u grad dovozili hranu, […]

Pročitaj više

Gusle su žičano-kordofono glazbalo s jednom, a samo ponekad s dvije ili iznimno tri žice. Druga i treća žica, ako postoje, služe kao bordunska pratnja radi postizanja dubokog registra. Sam instrument sastoji se od nekoliko elemenata, ali čitava struktura napravljena je od jednog komada drva. Vrsta drva od kojeg se izrađuju gusle razlikuje se od […]

Pročitaj više

Osim slikarstva najviše je otac volio muziku, koju je razumijevao kao pravi umjetnik. Nije imao prilike da izučava ikoji instrumenat, ali kao samouk se bavio igrom na tamburicu, takodjer na harmonium a malo i na klavir je igrao. Za njegovog boravka u Cavtatu učestvovao je u tamburaškom zboru društva „Epidaurus“, kao i ranije u Zagrebu […]

Pročitaj više