Gomile ili gromile naziv je za kamene grobne spomenike, sa ili bez pokojnika, nastale u prapovijesnom razdoblju. Na području Konavala one su najvidljiviji nepokretni prapovijesni ostatci. Prilikom dvotjednog obilaska Konavala 1970-ih godina arheolog Šime Batović pobrojao je između 170 i 180 gomila na području Konavala. Nažalost, obišao ih je samo 12, stoga njegova brojka nije […]

Pročitaj više