Platna i sukna gotovo su sve što treba za odijevanje naroda. Oni u hladnijem području trebaju više sukna, oni u toplijem više platna. Nama iz umjerenog pojasa potrebno je i platno i sukno, jedno ispod drugog, ili pak jedno tijekom ljeta, a drugo tijekom zime. Sukno se proizvodilo uglavnom od vune ili kostrijeti, a platno […]

Pročitaj više

Gomile ili gromile naziv je za kamene grobne spomenike, sa ili bez pokojnika, nastale u prapovijesnom razdoblju. Na području Konavala one su najvidljiviji nepokretni prapovijesni ostatci. Prilikom dvotjednog obilaska Konavala 1970-ih godina arheolog Šime Batović pobrojao je između 170 i 180 gomila na području Konavala. Nažalost, obišao ih je samo 12, stoga njegova brojka nije […]

Pročitaj više