Župa Čilipi utemeljena je 1731. g. iako se matične knjige počinju voditi tek od 1746. g. te predstavlja jednu od mlađih crkvenih župa u Konavlima. Župa je osnovana budući da se u Konavlima u to vrijeme javila potreba za rasterećenjem postojećih župa, župa Cavtat, Pločice, Gruda, Pridvorje i Stravča. Godine 1731. utemeljena je i župa […]

Pročitaj više

Prijelaz iz pokladnog u korizmeni period u narodnoj tradiciji obilježen je početkom posta i nemrsa kao najvidljivijeg izraza čišćenja i skromnosti čija je kulminacija u dane Svetog trodnevlja. Iako je strogi post i nemrs od crkve propisan za Pepelnicu i Veliki petak u tradicijskim zajednicama kao izraz pučke pobožnosti primjenjivao se u strožoj mjeri, pa […]

Pročitaj više

Brži i bolji prijenos informacija čovjekov je vječni izazov. Kako što brže i što dalje prenijeti informaciju pitanje je za koje su stoljećima zainteresirani znanstvenici, ali i državnici. Naime, iako se informacijski rat povezuje sa suvremenim dobom, ono je prisutno od početaka civilizacije. Znati neku informaciju i moći je brzo prenijeti na pravu adresu može predstavljati […]

Pročitaj više

Već prve civilizacije u Mezopotamiji i Egiptu u ratovima su se oslanjale na elitnu skupinu vojnika, ali su koristile i mobilizirane građane. U antici se stvara ideja građana-vojnika ili mobilizacija svih punopravnih građana nekoga grada ili države. Ova vojna revolucija stvorila je zasade zapadnog načina ratovanja koji se nisu promijenili do danas, a ono ovisi […]

Pročitaj više