Od kraja 1903. godine Vlaho Bukovac se stalno nastanio u češkoj metropoli zahvaljujući pozivu slikara Vojtěcha Hynaisa, svog kolege iz studentskih dana, profesora, a jedno vrijeme i rektora praške Akademije likovnih umjetnosti. Prihvatio je njegovu ponudu da se javi na profesorsko mjesto na Akademiji ne bi li se promijenio do tada prevladavajući utjecaj germanske slikarske […]

Pročitaj više

Voda je život, vitalna ljudska potreba, ali i važan resurs, i iako se u mišljenjima raznih međunarodnih institucija spominje kao temeljno ljudsko pravo, u našem Ustavu još uvijek nije konstitucionalizirana u tom smislu. Svjedoci smo da se danas na vodu gleda kao na važan tržišni resurs te se zanemaruje njen socijalni i javnozdravstveni značaj. Iskustvo […]

Pročitaj više