Konavle su u sastavu Dubrovačke Republike bile skoro 400 godina. Nakon pripajanja Konavala Republici u dva navrata, 1419. i 1426. godine, u Konavle je došla komisija koja je izvršila mjerenja i diobu zemljišta. Godine 1427. Dubrovačka Republika odredila je da u Konavlima ne može stanovati nitko tko neće prihvatiti za gospodara nekog dubrovačkog vlastelina ili […]

Pročitaj više