Prezentacija konavoskog folklora koja je započela davne 1967. godine nedjeljnim glazbeno-plesnim priredbama na trgu svetog Nikole u Čilipima domaćim i inozemnim posjetiteljima prezentirala je i nudila sadržaj izvorne tradicijske kulture Konavala. U organizaciji Turističkog društva Čilipi i tadašnjeg Kulturno prosvjetnog društva Vladimir Nazor, odnosno današnjeg Kulturno umjetničkog društva Čilipi, a u suradnji s turističkim agencijama […]

Pročitaj više

Tradicionalno veoma pobožan, konavoski je narod uz poštivanje liturgijskog kalendara i crkvenih obreda i naputaka, svoju duhovnu kulturu gradio svakodnevno. Zazivanje Božje pomoći i obraćanje Bogu na samom početku i na kraju svakog dana, kao i za trpezom, to jest pri blagovanju jela, bio je uobičajeni ritual. Dok su večernje obiteljske molitve pored ognjišta bile […]

Pročitaj više