Nakon što je Drugi svjetski rat zahvatio Kraljevinu Jugoslaviju, 1941. godine proglašena je Nezavisna Država Hrvatska, a Rimskim ugovorima Konavle se dijele između NDH i Kraljevine Italije. Tako se granica postavlja na liniji Lovorno – Popovići, a u Popovićima je granica postavljena u 5. mjesecu 1941. godine. Pratila je katastarsku granicu Popovići – Komaji, odnosno […]

Pročitaj više

Prilikom arheoloških iskopavanja često se pronalaze ljudski ukopi. Bilo da se radi o sustavnom istraživanju utvrde, naselja ili pak nekom zaštitnom istraživanju, naići na kosturni ostatak nije neobičan prizor. Posmrtni ostatci vrlo su važni materijalni izvori za proučavanje prošlosti. Ovisno o razdoblju i području oni variraju, pa tako ukopi mogu biti paljevinski ili kosturni. Tipološki, […]

Pročitaj više

Pariški Salon, zahvaljujući iznimno dugoj izlagačkoj tradiciji, kao i svojoj prezentacijskoj grandioznosti, postao je najvažnija europska umjetnička manifestacija 19. stoljeća. Kao oficijelna izlagačka praksa pariške Académie des Beaux – Arts, Salon tradiciju predstavljanja umjetničkih djela započinje još 1725. godine, premda možemo reći da, u nešto drugačijem obliku, njegova prapovijest seže još u 1667. godinu. Tada […]

Pročitaj više

Sveta Ana, Božja baba, kako su je u Konavlima nazivali, kršćanska je svetica i majka Blažene Djevice Marije čiji se spomendan u liturgijskom kalendaru obilježava 26. srpnja. Blagdan uključuje spominjanje i na Joakima, Aninog supruga, a štovanje Marijinih svetih roditelja svakako ima dugu tradiciju. Na zapadu se prvi znaci pobožnosti odnose na svetu Anu te […]

Pročitaj više

Raspad sustava limesa koji je u 6. stoljeću postavio istočni rimski car Justinijan omogućio je prodor Avara i Slavena na područje carstva, odnosno preko Dunava. Manjak vjerodostojnih pisanih izvora iz 7. stoljeća onemogućuje razlikovanje podskupina Slavena i Avara. Očito je jedino iz bizantskih izvora da su Slaveni bili podložni Avarima. Raspad Avarskog kaganata početkom 9. […]

Pročitaj više