Tošo Dabac, jedan od najplodnijih i najutjecajnijih hrvatskih fotografa umro je na današnji dan, 9. svibnja 1970. godine u 63. godini u Zagrebu. Fotografijom se počeo baviti 1930. godine te se smatra glavnim predstavnikom socijalnoga smjera u hrvatskoj fotografiji, a ujedno je i jedan od osnivača takozvane zagrebačke škole fotografije. Tijekom četrdeset godina plodnog stvaralaštva, […]

Pročitaj više

Mjesec je naše noćno svjetlo koje svakih 29 dana zasja u svojoj punini. Na taj dan kad je pun naziva se tonda, a sve ostale dane je Mjesec jer ga ima manje ili nikako. Nekad je kao vosak, kao sirac ili za mlađe kao lubenica iznad Bosne, diže se i zalazi po našem noćnom nebu. […]

Pročitaj više

Zdravstvena skrb do druge polovice 19. stoljeća u Konavlima nije bila javna služba. Liječili su lokalni talentirani travari i vidari, a porađale seoske primalje. Za najgore slučajeve išlo se u Dubrovnik po pomoć. Kako se u drugoj polovici 19. stoljeća medicinska skrb u Dalmaciji razvija, tako utjecaji zahvaćaju i Cavtat. Od doktora na našem području […]

Pročitaj više