Kada Vlaho Bukovac, u pratnji mecene Meda Pucića, dolazi u Pariz 1877. godine ne bi li kod njegova prijatelja, češkog slikara Jaroslawa Čermáka, oblikovao svoj neosporni slikarski talent, progresivna grupa umjetnika impresionistasvoje radove upravo izlaže na trećoj skupnoj izložbi. Pucić, kao i ostali pripadnici dubrovačke inteligencije, očekuje da Bukovac formira ideološki slikarski program koji bi […]

Pročitaj više

Gusle su žičano-kordofono glazbalo s jednom, a samo ponekad s dvije ili iznimno tri žice. Druga i treća žica, ako postoje, služe kao bordunska pratnja radi postizanja dubokog registra. Sam instrument sastoji se od nekoliko elemenata, ali čitava struktura napravljena je od jednog komada drva. Vrsta drva od kojeg se izrađuju gusle razlikuje se od […]

Pročitaj više

Stari Slaveni su, poput svih drevnih naroda koji su živjeli u vrijeme kad su šume i zelenilo prekrivale zemlju u mnogo većoj mjeri nego danas, živjeli u potpunoj simbiozi s prirodom, kako materijalnoj tako i duhovnoj. Priroda im je direktno osiguravala sve materijalne resurse potrebne za život koje su svojim znanjem i umijećem upotrebljavali te […]

Pročitaj više

Prije jutra ribari se bude, more zna njih, more zna te ljude… Iako more zna te ljude, sve manje nas može nabrojati ribare ovoga kraja, što potvrđuje i naš kazivač iz Cavtata: Cavtat postaje turističko mjesto i sve je manje profesionalnih ribara i oni ribaju s tim alatima gdje su oni dovoljni kao individualci s […]

Pročitaj više