Jedan od načina nadopunjavanja muzejskog fundusa, koji za svaki muzej ima poseban značaj, jest donacija ili darivanje. Takav oblik povjerenja donatora prema ustanovi kojoj daruju predmet ili zbirku, iskazujući joj čast, ali i odgovornost da o umjetninama stručno skrbi i da ih prezentira javnosti. Kuća Bukovac u nekoliko navrata dobila je vrijedne donacije predmeta i […]

Pročitaj više

Pariški salon, najprestižnija devetnaestostoljetna umjetnička manifestacija i mondeno sastajalište  koji se održavao jednom godišnje u svibnju, privlačio je ogroman broj umjetnika, kritičara, trgovaca umjetninama i zainteresirane javnosti, a žiri je imao izuzetno težak posao da među ponekad i 8 000 slika izabere oko 2 000. Za vrijeme sedamnaestogodišnjeg boravka u Parizu Vlaho Bukovac je redovito […]

Pročitaj više

Kako i koliko su povijesne okolnosti odredile život Cavtata i njegovih stanovnika na prelasku stoljeća mogli smo doznati u četvrtak, 12. svibnja 2022. u 17 sati u Kući Bukovac. Kustos povjesničar Muzeja i galerija Konavala Marko Vodopija održao je predavanje “Povijesni kontekst Bukovčeva rada”, gdje je pred brojnim Cavtaćanima predstavio politička događanja koja su se odvijala […]

Pročitaj više

Bukovčeva povezanost s Cavtatom živjela je sve do posljednjih dana njegova života. Najživlja sjećanja na Cavtat su ona iz djetinjstva kad je kao dječak sa znatiželjom kakvu imaju samo djeca promatrao i doživljavao svijet oko sebe. Slikarski poriv imao je već kao dječak te je bilježio cavtatske momente. Iako ga je život kontinuirano i već […]

Pročitaj više

Mjesec je naše noćno svjetlo koje svakih 29 dana zasja u svojoj punini. Na taj dan kad je pun naziva se tonda, a sve ostale dane je Mjesec jer ga ima manje ili nikako. Nekad je kao vosak, kao sirac ili za mlađe kao lubenica iznad Bosne, diže se i zalazi po našem noćnom nebu. […]

Pročitaj više