Pogledamo li unatrag kroz konavosku povijest, važan kulturološki reper bit će dubrovačka kupnja Konavala od bosanskih velikaša Radoslava Pavlovića i Sandalja Hranića. Dugogodišnjim pregovorima i trgovinom Dubrovačka Republika, osim Konavala, stekla je i neke druge dijelove koji su bili pod bosanskim vladarima, a Sandalj Hranić, koji je spadao u sam vrh bosanskog plemstva, bio je […]

Pročitaj više