Ovaj rad najavit će dio našeg doprinosa projektu Transnacionalne povijesti. Muzeji i galerije Konavala u ovom projektu obrađuju život Konavljana u Drugom svjetskom ratu, kroz proučavanje literature i sjećanja kazivača. Cilj istraživanja je proučiti život Konavljana u razdoblju od 1941. do 1943. godine, odnosno prikazati razliku u svakodnevnom životu Konavljana koji su bili pod vlašću […]

Pročitaj više

U Konavlima je vuna bila osnovni materijal za izradu zimskog ruha i posoblja. Modrine, bjelače, pregače, pasovi, čarape, nazuvci, muška roba, fesarte i drugi pokrivači, kabanice, torbice i bisage, sve se radilo od vune. Ono što se nije doma izrađivalo, kupovalo bi se od terzija ili krojača i uglavnom je bilo od sukna, dakle vune. […]

Pročitaj više

Pogledamo li unatrag kroz konavosku povijest, važan kulturološki reper bit će dubrovačka kupnja Konavala od bosanskih velikaša Radoslava Pavlovića i Sandalja Hranića. Dugogodišnjim pregovorima i trgovinom Dubrovačka Republika, osim Konavala, stekla je i neke druge dijelove koji su bili pod bosanskim vladarima, a Sandalj Hranić, koji je spadao u sam vrh bosanskog plemstva, bio je […]

Pročitaj više

U razdoblju prije znatnog napretka medicine, pogotovo u vrijeme epidemija kuge, mnoge su obitelji mogle ostati bez većeg broja članova, a u nekim bi slučajevima izumrle cijele obitelji. Težak problem stvorio bi se kada bi mala djeca izgubila oba roditelja, a tada bi im se dodjeljivao zaštitnik ili skrbnik. Ipak, postojao je i znatan broj […]

Pročitaj više