Okrećući se oko sebe brzinom od 450 m/s i jureći kroz svemir brzinom od 850 km/s, nama je ovaj naš planet mirno i sigurno tlo pod nogama, sve do prvog potresa. U tom fenomenu vječnog kretanja, vječne mijene koju stanovnici Zemlje ne primjećuju, nije ni čudo da je bilo toliko teško uvjeriti mnoge da Zemlja […]

Pročitaj više

Kovači su sve do druge polovice 20. stoljeća bili neophodni obrtnici u konavoskoj svakodnevici bez kojih se nije moglo obrađivati polje niti graditi kuća. Naime, sam materijal od željeza i čelika mogao se nabaviti isključivo u kovača i zbog toga su vrsni konavoski kovači bili cijenjeni na širem dubrovačkom području. Danas taj obrt polako izumire […]

Pročitaj više

Božićni period koji čini dvanaest dana po Božiću i obuhvaća blagdane sv. Stjepana, sv. Ivana, Mladence, blagdan sv. Silvestra, Novu godinu te Sveta tri kralja, kojim završava božićno razdoblje, također je obilježen narodnim običajima te je život tradicijskih familija prolazio po propisanoj, unaprijed definiranoj dinamici. To je razdoblje koje prebrođuje početak nove kalendarske godine te je bogato folklornim i […]

Pročitaj više

Vid Vuletić Vukasović rođen je u Brsečinama na današnji dan, 16. prosinca 1853. godine. Gimnaziju je završio u Dubrovniku, a preparandiju u Zadru. Radio je kao učitelj u školama u Dubrovniku i Korčuli, a nakon toga kao profesor jezika, geografije i povijesti na dubrovačkoj ženskoj preparandiji. Politički je bio aktivan pripadnik dubrovačkih autonomaša i kao […]

Pročitaj više

Ono što povezuje sve Konavoke zasigurno je umijeće izrade konavoske utkanice, dobro poznate pod nazivom konavoski vez. Koliko znamo iz dosadašnjih istraživanja, ovaj oblik i način na koji nam je konavoski vez poznat uvriježen je u Konavlima preko dvjesto godina. U muzejima u Hrvatskoj i u svijetu, kao i u privatnim zbirkama, koliko znamo, ne […]

Pročitaj više