Vid Vuletić Vukasović rođen je u Brsečinama na današnji dan, 16. prosinca 1853. godine. Gimnaziju je završio u Dubrovniku, a preparandiju u Zadru. Radio je kao učitelj u školama u Dubrovniku i Korčuli, a nakon toga kao profesor jezika, geografije i povijesti na dubrovačkoj ženskoj preparandiji. Politički je bio aktivan pripadnik dubrovačkih autonomaša i kao […]

Pročitaj više