Prilikom arheoloških iskopavanja često se pronalaze ljudski ukopi. Bilo da se radi o sustavnom istraživanju utvrde, naselja ili pak nekom zaštitnom istraživanju, naići na kosturni ostatak nije neobičan prizor. Posmrtni ostatci vrlo su važni materijalni izvori za proučavanje prošlosti. Ovisno o razdoblju i području oni variraju, pa tako ukopi mogu biti paljevinski ili kosturni. Tipološki, […]

Pročitaj više

Pariški Salon, zahvaljujući iznimno dugoj izlagačkoj tradiciji, kao i svojoj prezentacijskoj grandioznosti, postao je najvažnija europska umjetnička manifestacija 19. stoljeća. Kao oficijelna izlagačka praksa pariške Académie des Beaux – Arts, Salon tradiciju predstavljanja umjetničkih djela započinje još 1725. godine, premda možemo reći da, u nešto drugačijem obliku, njegova prapovijest seže još u 1667. godinu. Tada […]

Pročitaj više

Raspad sustava limesa koji je u 6. stoljeću postavio istočni rimski car Justinijan omogućio je prodor Avara i Slavena na područje carstva, odnosno preko Dunava. Manjak vjerodostojnih pisanih izvora iz 7. stoljeća onemogućuje razlikovanje podskupina Slavena i Avara. Očito je jedino iz bizantskih izvora da su Slaveni bili podložni Avarima. Raspad Avarskog kaganata početkom 9. […]

Pročitaj više

Mitska predodžba starih Slavena doživljava se u vidu stabla svijeta, čije korijenje označava podzemni svijet u kojem vlada Veles, deblo zemaljski svijet i krošnja nebeski svijet gdje je smješten Perun. Kozmički sukob ova dva vrhovna boga, kao temeljni mit staroslavenske mitologije, predstavlja dualnost prirodnih zadatosti i njihovih nadopunjujućih suprotnosti. Nadalje, mit se odvija kroz lik boga […]

Pročitaj više

Jugozapadni prostor Donjeg Oboda područje je izrazite morfološke i prirodne ambijentalne vrijednosti koje danas, nažalost, teško prepoznajemo kao takvo. Isprepleteno novogradnjama, objektima izraslim na samom morskom žalu te starijim hotelskim kompleksima, nekadašnja arkadija izgleda da je zauvijek izgubljena. Zapadno od tog prostora, prema granici sa župskom općinom, neizgrađeni je dio tog područja koji svojim zelenim […]

Pročitaj više