Problematika imena Konavle ima bogatu povijest, pa tako uz naše Konavle ponekad možemo uočiti naziv Konavli, a čak i Konavlje. Uz nekadašnje supostojanje imena Konavle – Konavli, istu sudbinu dijele i Čilipe – Čilipi, Komaje – Komaji, Gabrile – Gabrili, Vignje – Vignji, ali i drugi nazivi mjesta za koje nam nekada i nije posve […]

Pročitaj više

Prilikom arheoloških iskopavanja često se pronalaze ljudski ukopi. Bilo da se radi o sustavnom istraživanju utvrde, naselja ili pak nekom zaštitnom istraživanju, naići na kosturni ostatak nije neobičan prizor. Posmrtni ostatci vrlo su važni materijalni izvori za proučavanje prošlosti. Ovisno o razdoblju i području oni variraju, pa tako ukopi mogu biti paljevinski ili kosturni. Tipološki, […]

Pročitaj više

Pariški Salon, zahvaljujući iznimno dugoj izlagačkoj tradiciji, kao i svojoj prezentacijskoj grandioznosti, postao je najvažnija europska umjetnička manifestacija 19. stoljeća. Kao oficijelna izlagačka praksa pariške Académie des Beaux – Arts, Salon tradiciju predstavljanja umjetničkih djela započinje još 1725. godine, premda možemo reći da, u nešto drugačijem obliku, njegova prapovijest seže još u 1667. godinu. Tada […]

Pročitaj više

Raspad sustava limesa koji je u 6. stoljeću postavio istočni rimski car Justinijan omogućio je prodor Avara i Slavena na područje carstva, odnosno preko Dunava. Manjak vjerodostojnih pisanih izvora iz 7. stoljeća onemogućuje razlikovanje podskupina Slavena i Avara. Očito je jedino iz bizantskih izvora da su Slaveni bili podložni Avarima. Raspad Avarskog kaganata početkom 9. […]

Pročitaj više

Mitska predodžba starih Slavena doživljava se u vidu stabla svijeta, čije korijenje označava podzemni svijet u kojem vlada Veles, deblo zemaljski svijet i krošnja nebeski svijet gdje je smješten Perun. Kozmički sukob ova dva vrhovna boga, kao temeljni mit staroslavenske mitologije, predstavlja dualnost prirodnih zadatosti i njihovih nadopunjujućih suprotnosti. Nadalje, mit se odvija kroz lik boga […]

Pročitaj više