Grad Venecija smješten je na lagunama između ušća rijeke Po na jugu i ušća rijeke Piave na sjeveru. U svojim početcima bila je sklonište stanovnicima s kopna, ali se do 8. stoljeća pretvorila u jedan od najvažnijih gradova sjeverne Italije. Premda je sve do 11. stoljeća priznavala nominalnu vlast Bizantskog Carstva i bila teritorijalna jedinica […]

Pročitaj više