Uz mrkog medvjeda, vuk (Canis lupus) je najveći grabežljivac na europskom kopnu. Njegovo prirodno stanište su šumovita brdska područja, gdje živi i njegov glavni plijen, parnoprstaši (jeleni, divlje svinje…). Sposobnosti vuka uvidjeli su i prvi ljudi koji su živjeli od lova i sakupljanja, pa ne iznenađuje da je upravo vuk bio jedna od prvih udomljenih […]

Pročitaj više

Možete li zamisliti danas neko jelo bez luka? Što znači i bez češnjaka, vlasca, mladog luka i ostalog. Naša gastronomija na luku je postavila značajni broj jela, ali ne samo naša. Stanovnici svih kontinenata nekad su davno odlučili biti na luku. Luk je pronađen u egipatskim grobovima. Za Egipćane je bio simbol vječnog života, najvjerojatnije […]

Pročitaj više

O crkvi sv. Đurđa na Mećajcu već je bilo spomena, no ovaj put ćemo kompletirati sve na jedno mjesto s naglaskom na najnovija otkrića, jer kako kaže stara latinska poslovica: Ponavljanje je majka znanja. Crkva sv. Đurđa nalazi se u predjelu Mećajca u Cavtatu. Prema dosadašnjim istraživanjima, crkva se prvi put spominje 15. lipnja 1253. […]

Pročitaj više

Jedan od glavnih zadataka svake konavoske djevojčice i djevojke do udaje bila je priprema ruha, odnosno priprema sve svoje odjeće za život, kao i priprema poklona koje daruje u svadbi, a sa samom pripremom započinjalo se već u dobi od šest ili sedam godina. Ruho koje sačinjavaju tekstilni predmeti njezine vlastite proizvodnje slagali su se […]

Pročitaj više