Od kraja 1903. godine Vlaho Bukovac se stalno nastanio u češkoj metropoli zahvaljujući pozivu slikara Vojtěcha Hynaisa, svog kolege iz studentskih dana, profesora, a jedno vrijeme i rektora praške Akademije likovnih umjetnosti. Prihvatio je njegovu ponudu da se javi na profesorsko mjesto na Akademiji ne bi li se promijenio do tada prevladavajući utjecaj germanske slikarske […]

Pročitaj više