Brži i bolji prijenos informacija čovjekov je vječni izazov. Kako što brže i što dalje prenijeti informaciju pitanje je za koje su stoljećima zainteresirani znanstvenici, ali i državnici. Naime, iako se informacijski rat povezuje sa suvremenim dobom, ono je prisutno od početaka civilizacije. Znati neku informaciju i moći je brzo prenijeti na pravu adresu može predstavljati […]

Pročitaj više