Usprkos većinskom vjerovanju stanovništva, lov nije samo ubijanje divljih životinja kao sredstvo prehrane. Lov je briga o prehrani divljači i bioraznolikosti. Drugim riječima, glavni zadatak današnjih lovaca osigurati je da neka životinjska vrsta ne potisne ili ugrozi egzistenciju druge. Zato se divljač za vrijeme lovostaja prebrojava i utvrđuje se koliko jedinki treba uloviti. Lov je, prema […]

Pročitaj više