Stup je samostojeći okomiti potporanj koji prenosi teret krovišta ili nadgrađa na čvrstu podlogu i omogućava veći stropom natkriveni prostor. Također, ako se nalaze na glavnim fasadama, stupovi dopuštaju veći ulaz svjetlosti u prostoriju, ali donose i potpuno novu estetiku eksterijeru građevina. U povijest arhitekture taj konstruktivni element ulazi vrlo rano, još u neolitu, kao […]

Pročitaj više