Predmeti i umjetnine od papira sastavni su dio nekoliko zbirki Kuće Bukovac. Najvrjedniji su crteži i akvareli, ali i bogata Bukovčeva korespondencija, fotografije, knjige i ostala arhivska građa od neprocjenjive su važnosti. Krhkost i određena fizikalna, kemijska i mikrobiološka svojstva papira čine ove predmete vrlo osjetljivima i podložnima oštećenjima i propadanju, a oni sami zahtijevaju […]

Pročitaj više