Dvije najveće katastrofe u povijesti Konavala dogodile su se 1806. i 1991. godine. Obje su pokrenute ljudskim djelovanjem, a stupnjem razaranja gotovo su iste. Usprkos gotovo nezamislivom nasilju, paleži i uništenju, na kraju ratnih grozota naziralo se svjetlo. Naime, nakon oslobođenja 1992. godine Konavle su postale dio demokratskog svijeta, a nakon Napoleonskih ratova 1815. godine […]

Pročitaj više