Prostor Donjeg Oboda od iznimne je arheološke važnosti u kontekstu istraživanja rimske kolonije Epidaur, ali i ranijeg, ilirskog naselja, koje je vjerojatno prethodilo antičkom gradu. Nažalost, povijesni otisak na terenu danas je gotovo nečitljiv budući da su pripremne radnje za planirane turističke sadržaje na tom području, započete još ranih pedesetih godina 20. stoljeća, zaslužne za […]

Pročitaj više