Krajem 19. stoljeća i u prvim desetljećima 20. stoljeća Paulina Bogdan Bijelić (1855. – 1944.), osim što redovito objavljuje u tadašnjim časopisima, piše uredništvu Zbornika za Narodni život i običaje opskrbljujući ih brojnim tekstovima u kojima donosi komadiće mozaika nematerijalne baštine Konavala. Tako vrlo često piše o konavoskom vezu sistematizirajući ga i pokušavajući donijeti nomenklaturu […]

Pročitaj više