Nakon doseljenja Slavena na Balkanski poluotok, slavenski antroponimni sustav mijenjao se pod utjecajem starosjedilaca, a taj utjecaj bio je izraženiji u kolonijama romanskog gradskog stanovništva uz jadransko primorje. Prodorom kršćanstva došlo je do najvećeg udara na sustav slavenskih osobnih imena, a promjene je provodilo latinsko svećenstvo kao i svećenstvo glagoljaške liturgije. Sve promjene bile su […]

Pročitaj više