Prema Rječniku hrvatskoga jezika spolij je dio stare građevine upotrijebljen kao građevni materijal za neku novu građevinu (kameni blok, opeka, stup i sl.). Riječ dolazi od latinske riječi spolium, što znači oderana životinjska koža ili plijen. Pozabavimo li se malo dublje s riječju, ta oderana životinjska koža je zapravo ratni plijen, tj. oklop i oružje […]

Pročitaj više