Dobrovoljnim doprinosom također je ove godine uvedeno i električno svjetlo u crkvu Maticu kao i u župnikov stan. Na Božić na ponoća električno svijetlo u momentu zapjevane ‘Gloria’, puno je doprinijelo veselom ushitu srca, te se je pričinilo, kako je jedna dobra gospođa rekla, da se je zbilja porodio Gospodin. Neka bude sve na veću […]

Pročitaj više