Područje Konavala ima specifičnu geografsku konfiguraciju. Naime, sa sjeveroistočne kopnene strane udolina Konavoskog polja zatvorena je visokim pojasom krša koji se nakon Sniježnice i Mrcinsko-grapskog jarka nastavlja u masiv Orjena. Samo polje najniže je u središnjem dijelu uz jugozapadni rub gdje nadmorska visina iznosi svega 40 m. Dok s jugozapadne, primorske strane Konavosko polje zatvara […]

Pročitaj više