Okupacija Cavtata 16. listopada 1991. godine označila je konačan pad Konavala. Konavoski branitelji morali su se povući prema Dubrovniku gdje će doći u potpuno okruženje. Usprkos premoći u naoružanju i ljudstvu, agresor nije uspio slomiti obranu Srđa do kraja 1991. godine. Blokada Dubrovnika nije bila uspješna jer je Odred naoružanih brodova uspio uspostaviti vezu s […]

Pročitaj više