S obzirom na sve veći negativni čovjekov utjecaj na konavoski sustav otvorenih voda, uzrokovan korištenjem raznih pesticida, intenzivne poljoprivrede, neprimjerenih građevinskih zahvata, flora i fauna naših tekućih i stajaćih voda opasno su ugrožene. Znanstvena istraživanja takvih staništa od iznimne su važnosti jer se vodeni ekosustav rapidno mijenja. Jedan takav rad vezan za konavoski ribni fond […]

Pročitaj više