Krunica je jedna od najpoznatijih i najraširenijih katoličkih pobožnosti meditativnog karaktera, a sam naziv primjenjuje se i na takozvanu brojanicu, sakralni predmet kojim se koristi, to jest kojim se pomoću niza zrnaca broje molitve krunice. Kao oblik marijanske pobožnosti javlja se u 13. stoljeću, a svoj vrhunac doživljava u vremenu nakon velike bitke kod Lepanta, […]

Pročitaj više