Kako ljeto počinje predavati svoju vlast jeseni, a prve kiše tjeraju ljude u kuće, može nam se činiti kako sve polako zamire, ali u konavoskim kućanstvima se odvija užurbani posao. I dok se muška čeljad uglavnom bavi otakanjem vina i pečenjem rakije, vrijedne žene brinu se kako sačuvati posljednje ljetne plodove za nadolazeću zimu. Ove […]

Pročitaj više