Prema legendi u 8. st. pr. Kr., točnije 753. g. pr. Kr. na obali rijeke Tiber osnovan je grad Rim čiji će polagan i siguran razvoj u narednih 1000 godina obilježiti i postaviti temelje europske civilizacije kakvu danas poznajemo. U tom periodu Rim se razvijao od lokalne kraljevine, kolonizatorske republike pa sve do velikog moćnog […]

Pročitaj više