Svakodnevni život ljudi u antičko je doba bio prvenstveno prožet osjećajem poštovanja prema prirodnim silama koje vladaju svijetom (religio), a razlikujemo ga od današnjeg poimanja religije. Taj nejasni osjećaj prisustva natprirodne opasnosti, srodan praznovjernoj intuiciji, odlaže sve poslove, ako za njih ne postoje ‘sretne auspicije’.  Prema tim se silama mali čovjek odnosio s krajnjom poniznošću […]

Pročitaj više