Nalazi ulomaka keramičkih predmeta i posuda na arheološkim lokalitetima svojom količinom daleko nadmašuju staklene, kamene i metalne. Osim svjedočanstva o estetskim vrijednostima izvornog predmeta, koje su vidljive već na prvi pogled, oni čuvaju i emitiraju niz skrivenih poruka. Pritom dobivamo odgovore na mnoga pitanja koja nam pomažu razumjeti karakter lokaliteta i smisao nastanka objekata na […]

Pročitaj više