Rimski provincijalni gradovi u pravilu su bili centri šireg pridruženog područja koje je organizirano i podijeljeno među novim kolonistima. Državno zemljište (ager publicus) nastaje konfiskacijom zemlje, međutim, država tu ne upravlja izravno. Zadržavajući i dalje svoje suvereno pravo, daje ih na upravu odgovarajućoj municipalnoj zajednici uz uvjet da se zemljišta obrađuju i da se za […]

Pročitaj više