Među brojnim religijskim predmetima koji su tradicionalno bili sastavnim dijelom osobnog ili kućnog inventara u konavoskim kućama ističu se uokvirene svetačke slike koje su funkcionirale poput zidnih ukrasa u većini prostorija kuće, a obavezno nad trpezom, u sali ili tinelu i kamarama. Takve su se slike zbog kvadratnog oblika okvira nazivale kvadrima, ali treba napomenuti […]

Pročitaj više