Kovači su sve do druge polovice 20. stoljeća bili neophodni obrtnici u konavoskoj svakodnevici bez kojih se nije moglo obrađivati polje niti graditi kuća. Naime, sam materijal od željeza i čelika mogao se nabaviti isključivo u kovača i zbog toga su vrsni konavoski kovači bili cijenjeni na širem dubrovačkom području. Danas taj obrt polako izumire […]

Pročitaj više