Kožari su u prošlosti bili iznimno važni zanatlije. Obrađivali su životinjsku kožu kako bi joj sačuvali trajnost, a ponekad su izrađivali i odjevne i upotrebne predmete od nje. U Dubrovniku su je najčešće prodavali obrtnicima; sedlarima, torbarima i ostalima, pa i postolarima koji su isprva sami štavili kožu za svoje potrebe. Kožarske su se radionice […]

Pročitaj više