Samonikle biljke Konavala nisu samo korištene za potrebe ljudi, nego su bile važne i za prehranu i zdravlje životinja. Na prosječnoj konavoskoj livadi nalaze se stotine različitih biljnih vrsta koje svojim sastavom čine životinjsku hranu cjelovitom. Dobrom, raznolikom i kvalitetnom sijenu gotovo da i nije potrebna nikakva dopuna. Sijeno je bilo bitna namirnica svakog konavoskog […]

Pročitaj više