Dubrovačka trgovina na Mediteranu znatno je ojačala u 18. stoljeću, najviše zahvaljujući mnogim ratovima u kojima je neutralna dubrovačka zastava opskrbljivala obje strane. Brojna trgovačka mornarica popunjavala se isključivo stanovništvom Republike, a nju su uglavnom kontrolirali pučani, pa je vlastela ekonomski sve više zaostajala za pučanima. Povećana su obavezna davanja zemljovlasnicima, kao i broj radnih […]

Pročitaj više