Krčevina je naziv za dolac koji je bio obrastao u šumu ili niže raslinje i s namjerom je raščišćen da bi se na njega posadila loza ili masline. Za početak, trebalo je pošegati sva stabla, sasjeći draču i skresati grane. Hrpice drače i grančica valjalo je zapaliti, nakon čega bi se dobila prazna površina. Ako […]

Pročitaj više