Bukovčeva povezanost s Cavtatom živjela je sve do posljednjih dana njegova života. Najživlja sjećanja na Cavtat su ona iz djetinjstva kad je kao dječak sa znatiželjom kakvu imaju samo djeca promatrao i doživljavao svijet oko sebe. Slikarski poriv imao je već kao dječak te je bilježio cavtatske momente. Iako ga je život kontinuirano i već […]

Pročitaj više