Od ranog srednjeg vijeka Konavle su činile jednu geografsku, etničku, tradicijsku cjelinu. Oko plodnoga polja u središtu nastajala su naselja koja su uglavnom na istoj lokaciji i danas. U 15. stoljeću kraće vrijeme su Konavle bile podijeljene između dvojice bosanskih feudalaca, ali su i tada činile jednu cjelinu, a dolaskom pod vlast Dubrovačke Republike ustalila […]

Pročitaj više

Mjesec je naše noćno svjetlo koje svakih 29 dana zasja u svojoj punini. Na taj dan kad je pun naziva se tonda, a sve ostale dane je Mjesec jer ga ima manje ili nikako. Nekad je kao vosak, kao sirac ili za mlađe kao lubenica iznad Bosne, diže se i zalazi po našem noćnom nebu. […]

Pročitaj više