Pariški salon, najprestižnija devetnaestostoljetna umjetnička manifestacija i mondeno sastajalište  koji se održavao jednom godišnje u svibnju, privlačio je ogroman broj umjetnika, kritičara, trgovaca umjetninama i zainteresirane javnosti, a žiri je imao izuzetno težak posao da među ponekad i 8 000 slika izabere oko 2 000. Za vrijeme sedamnaestogodišnjeg boravka u Parizu Vlaho Bukovac je redovito […]

Pročitaj više