Iz Bukovčeve autobiografije mogu se iščitati životne okolnosti u kojima su se svi našli posljedično na politička previranja. Cavtat toga vremena provincija je velike Austro-Ugarske Monarhije, daleko od centara, osiromašena i besperspektivna. Dok se pomorstvo u drugim dijelovima Jadrana razvija, cavtatsko pomorstvo zaostaje, cesta nema, kao ni željeznice. Jedrenjaci su jedina plovila u cavtatskim pomorskim […]

Pročitaj više

Umijeće izrade konavoskoga veza zaštićeno je nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske, a sam konavoski vez rukotvorstvo je sa strogo zadanim pravilima i specifičnim uzorcima. Nazivan je jedinstvenim, najljepšim cvijetom Dalmacije, najvažnijim dekorativnim dijelom konavoske nošnje, no on je puno više. Mogli bismo reći da je dio konavoske identifikacije, baš kao što je i konavoski govor. […]

Pročitaj više

Prostor cavtatskoga poluotoka Sustjepana u općinskom prostornom planu navodi se kao osobito vrijedni prirodni krajobraz. Pretjerana urbanizacija, srećom, nije narušila pogled s nasuprotnog mu, gotovo paralelnog poluotoka Rata, na kojem se smjestio današnji Cavtat, na uvalu Luka, koju ta dva poluotoka zatvaraju. Upravo će ta razvedenost obale, kao i mogućnost uplovljavanja brodova, doprinijeti da se […]

Pročitaj više