Bubica ili dudov svilac jedini je udomaćeni kukac. Njegov opstanak u prirodi više nije moguć u većini zemalja, pa tako ni kod nas. Potrebna mu je čovjekova pomoć od piljenja do zapredanja, pa je briga o bubicama za vrijeme njihova stadija gusjenice svakodnevna cjelodnevna rabota. Kako je u Zavičajnom muzeju upravo sada aktualno preuzimanje jajašaca […]

Pročitaj više