Zanimanje za kompleksnu danteovsku tematiku u našoj umjetnosti prisutno je još od renesansnog velikana minijature Julija Klovića, ali 19. stoljeće donosi potpuni preporod Danteovog djela koji u umjetnosti postaje nezaobilazan motiv. Mnogi svjetski slikari i kipari tog vremena ne ilustriraju samo Danteove riječi, već tekst reinterpretiraju i uz pomoć svojih umjetničkih vizija stvaraju autonomne umjetničke […]

Pročitaj više